Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

O škole

História školy

 

1.9.1952      - Vznik Osobitnej školy internátnej so sídlom na ulici Kpt. Jaroša (dnešná Františkánska ulica) v Trnave (OŠI).

1.8.1967      - Na základe uznesenia rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave bola zriadená Osobitná učňovská škola internátna v Trnave (OUŠI).
                             

1.1.2018    - Splynutím Špeciálnej základnej školy internátnej v Trnave a Odborného ušilišťa internátneho v Trnave, vznikla Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava s riaditeľkou školy Mgr. Katarínou Machovičovou.

        Počas doterajšej existencie navštívili naše zariadenie mnohé delegácie špeciálnych škôl z domova a zo zahraničia. Za toto obdobie sme získali mnohé popredné ocenenia v športových súťažiach nielen so žiakmi špeciálnych škôl, ale aj so žiakmi iných stredných škôl. Taktiež sme získali ocenenia v celoslovenských súťažiach zručnosti a v prednese poézie a prózy.