Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

 • Deň otvorených dverí 2018

  Vo štvrtok 8.11.2018 od 8:30 do 12:00 h sa uskutoční v našom Odbornom učilišti internátnom Deň otvorených dverí 2018. Srdečne naň pozývame všetkých uchádzačov o štúdium, ich pedagógov, rodičov, ale aj verejnosť, ktorá by chcela vidieť naše priestory. Na všetkých sa veľmi tešíme.

 • Jesenné prázdniny

  V pondelok 29.10.2018 sa žiaci učia posledný deň pred jesennými prázdninami. Od utorka 20.10.201 sú v rámci sviatkov a jesenných prázdnin doma. Po prázdninách sa nastupuje do školy v pondelok 5.11.2018. Internát je otvorený od nedele 4.11.2018.

 • Pokyny k otvoreniu školského roka 2018/2019

  Milí žiaci, školský rok 2018/2019 sa začína 3.9.2018. Otvorenie školského roka sa uskutoční v spoločenskej miestnosti. Žiaci ŠZŠI začínajú o 8.00 hod. a žiaci OUI o 9.00 hod. Podrobné informácie pre prvákov OUI sú v nasledujúcom odkaze.

 • Výlet na Jahodník

  Posledné školské slnečné dni sme spolu so žiakmi II.JO triedy využili na výlet. Naším cieľom bola chata, ktorá leží na samote v prostredí lesov chránenej oblasti Malé Karpaty neďaleko obce Smolenice

 • Slávnostné vyradenie absolventov 2018

  Napätie zo záverečných skúšok vystriedala veľká úľava a pocit spokojnosti. Dnes sme našim tretiakom, ktorí úspešne zvládli záverečné skúšky, odovzdali výučné listy. V príhovore riaditeľka školy ocenila snahu všetkých absolventov a zaželala im, aby sa každý úspešne zaradil do pracovného života.

 • Škola - video

  Ako to vyzerá na našej škole si môžete pozrieť v priloženom videu. 

 • Branné cvičenie

  8.,11.,12. júna 2018 sa uskutoční trojdňové účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody pre žiakov tretích ročníkov. Žiaci prvých a druhých ročníkov sa zúčastnia tohto cvičenia iba v jeden deň, a to v piatok 8.6.2018

 • Medzinárodný deň detí

  Slnečné počasie, dobré jedlo a oddych, aj taký bol Medzinárodný deň detí v našej škole. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali pre žiakov OUI opekanie v prírode, ktoré sa konalo na verejnom ohnisku v rekreačnej zóne Kamenný mlyn. Uvoľnenú atmosféru tohto podujatia sme si všetci užili :-)

 • Celoslovenská súťaž zručností v uč.odbore "obchodná prevádzka- práca pri príprave jedál"

  Žiačky Monika Samelová (I.r) a Nikoleta Baranovská (II.r) z učebného odboru obchodná prevádzka -práca pri príprave jedál boli našu školu reprezentovať na CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽI PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ A TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ ŽIAKOV v OU v Kremnici. Súťaž pozostávala z praktickej a teoretickej časti. 

 • Celoslovenská súťaž zručností v uč.odbore "murár"

  Žiaci druhého ročníka Dávid Pilo a Štefan Pustakurty sa zúčastnili CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE zručností žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore murárske práce v RC Hlohovec. Z 13 súťažných družstiev sa umiestnili na 4.mieste. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme. 

 • Beseda "prevencia kriminality mládeže a boj proti extrémizmu"

  Nakoľko negatívne prejavy správania žiakov majú veľmi blízko ku kriminalite, v oblasti bezpečnosti a prevencie sa uskutočnila v našej škole beseda pre žiakov prvých a druhých ročníkov zameraná na prevenciu kriminality mládeže a zvyšovanie právneho povedomia mládeže pod vedením pplk. doc. PhDr. M. Ondicovej, PhD. z Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

 • Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka pripomína význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitej zložky výživy. Mlieko je významným zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov a iných látok, ktoré sú zdrojom výživy pre ľudský organizmus. Tento deň sme si v škole pripomenuli konzumáciou mlieka či ochutnávkou syrov.

 • Beseda "boj proti obchodovaniu s ľuďmi"

  Dnes v našej škole prebehla beseda určená pre žiakov tretích ročníkov. Jej témou bol "boj proti obchodovaniu s ľuďmi" pod vedením pplk. doc. PhDr. M. Ondicovej, PhD. z Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Cieľom besedy bolo infomovať žiakov o rizikách práce v zahraničí, o prevencii pred neľudským zaobchádzním, o otrockej práci...

 • Májový kvet 2018

  Žiaci z učebného odboru záhradník mali príležitosť potešiť svoju dušu pohľadom na pestrofarebný koberec letničiek, skalničiek, drevín, či liečivých bylín alebo nabrať nové inšpirácie. Zúčastnili sa totiž obľúbeného trnavského kvetinového rínku Jeho súčasť tvoria stánky remeselníkov, prednášky z oblasti starostlivosti o kvety a záhradu, praktické návody na pestovanie rôznych druhov kvetov, ukážky práce šikovných aranžérov, ako aj bohatý sprievodný kultúrny program.

 • Celoslovenská súťaž zručností

  Žiačky Simona Kovačičová a Eva Vyhlídalová sa zúčastnili  CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE V ODBORE CUKRÁR v SŠ v Hlohovci. Spomedzi 9 súťažných družstiev sa naše dievčatá umiestnili na 4.mieste. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

 • Západoslovenské múzeum

  27.4.2018 sme navštívili Západoslovenské múzeum, ktoré sídli v komplexe budov bývalého kláštora klarisiek. Spolu so zaujímavými zbierkami a výstavami tak samotný priestor umocnil náš zážitok z návštevy múzea.

 • Mladý tvorca 2018

  26.apríla 2018 sme sa zúčastnili 26. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania, ktoré sa konalo na výstavisku Agrokomplex v Nitre. 

  http://www.agrokomplex.sk/vystavy/mlady-tvorca-2018/

 • Rodičovské združenie

  Pozývame Vás na triednu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční 27.4.2018 o 13.00 hod. Dúfame, že sa v záujme svojho dieťaťa schôdze zúčastníte.

 • Výberové konanie
 • Nástup na vyučovanie po vianočných prázdninách

  Po vianočných prázdninách začína riadne vyučovanie v pondelok 8.1.2018. Nástup na internát je v nedeľu 7.1.2018 od 19:00h.