Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

O škole

Dokumenty školy

Školská dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte školy:

- školské vzdelávacie programy,

- školský poriadok,

- klasifikačný poriadok ...