Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyOdborné učilište internátne, Lomonosovova 8, Trnava
Adresa školyLomonosovova 8
Telefón033/5521 150
E-mailskola@oui.sk
WWW stránkaouitt.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Pavol Štefák   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 157

Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
PR2 
I.C13 
I.I3 
I.J-A9 
I.J-B3 
I.M5 
I.P5 
I.T5 
II.CD9 
II.J7 
II.KT6 
II.MN6 
II.SZ7 
III.C10 
III.J5 
III.MN6 
III.OP4 
III.SZ8 
III.T5 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaARNARPBCLEORETVHGAHAEKKSKVEMATMTENBVOBNOBVOCH
PR         3,67  3,33  
I.C         2,08  2,15  
I.I         3,53,75 3,25  
I.J-A         3  1,88  
I.J-B         3,25  2,5  
I.M         1,63,2 2,4  
I.P         3,2  2,2  
I.T 1,6       2,2  1,8 2,2
II.CD         2,78  1,44  
II.J         2,5  2,33  
II.KT 2,75      23  2,33 3
II.MN         3,333,33 2  
II.SZ         43,43 2,43  
III.C   1,82     2,45  1,64  
III.J   2,14     2,14  1,57  
III.MN   3,25     3,254,25 2,5  
III.OP   2 1,75   2,5  1,5  
III.SZ   3,38     3,53,88 2,75  
III.T 1,5 2,5     1,75  1,75 2,75

TriedaODPOCKODKOVYOVNOVOPTNPVYPZHWTPPWBPPSPSYPSDRUP
PR         4     
I.C  1,691,77           
I.I   3,5           
I.J-A   1,5   3       
I.J-B   2,5   3       
I.M  3,43,2           
I.P   3,2           
I.T2,6  2,2         1,2 
II.CD  1,252,44          3
II.J   2,5   3       
II.KT2  2,17 2,5       3 
II.MN  2,333,33           
II.SZ 43,673           
III.C  1,732,27           
III.J   1,86   2,57       
III.MN  3,53,75      4    
III.OP   1,5        2  
III.SZ 3,673,52,13           
III.T1,75  2         3 

TriedaSJLSOZSPRSBNSTKSTOSTZSRZSURTCKTECTDVPJDTEVWTT
PR4,25 3,25          44,33
I.C2,08 1,54     2,08 2,62  2 
I.I2,75 2,5   3,75  3,753,5  3,25 
I.J-A2,89 1,63       2  2,44 
I.J-B3 3,25       3  3 
I.M2,6 2,23,6         2,4 
I.P3,2 2   3,4 3,6 3,4  2,4 
I.T2,2 2          1,25 
II.CD2,33 1,67     1 1,5331,86 
II.J1,33 2       3,17  1,33 
II.KT2,67 1,17   2      2 
II.MN2,67 2,174  3,5   3,25  2,5 
II.SZ2,29 1,57   3,57  3,253,43  1,5 
III.C1,55 1,55     1,91 2,55  2,17 
III.J1,71 1,57       2,86  1,33 
III.MN2,8 3,44,334     2  2,75 
III.OP2,5 1,75       2  2 
III.SZ2,5 1,63   3,88  3,333,75  1,38 
III.T2 1,8          2 

TriedaTVZVYWZSZZLBZORZRVZSAZZYZAWZEL
PR          
I.C          
I.I          
I.J-A          
I.J-B          
I.M          
I.P 3,4        
I.T2,4         
II.CD     2,4    
II.J          
II.KT3,25        2
II.MN          
II.SZ          
III.C     1,91    
III.J     1,57    
III.MN          
III.OP    1,25     
III.SZ          
III.T2,75         

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
PR200202001
I.C1331900320
I.I300220002
I.J-A920601201
I.J-B300310112
I.M501310002
I.P501310011
I.T511300120
II.CD921303000
II.J701303000
II.KT610500100
II.MN600600211
II.SZ700700210
III.C1044300002
III.J521400101
III.MN600222112
III.OP411200001
III.SZ800800310
III.T510302100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
PR2989384,50743291,1724693,33
I.C132173167,151949149,9222417,23
I.I3433108,2521654,0021754,25
I.J-A91152151,00998130,8415420,16
I.J-B32048512,001754438,5029473,50
I.M51679372,45986220,05693152,40
I.P5904197,07433102,8747194,20
I.T51273254,601139227,8013426,80
II.CD91555202,391390183,6716518,72
II.J7708162,80687158,20214,60
II.KT6850141,67806134,33447,33
II.MN61200200,001003167,1719732,83
II.SZ71629232,711417202,4321230,29
III.C101786162,361491135,5529526,82
III.J51570224,291384197,7118626,57
III.MN61485303,001035210,8345092,17
III.OP4899224,75708177,0019147,75
III.SZ81729216,131581197,6314818,50
III.T51167291,751126281,504110,25

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
PR9996 G prípravný ročník 
I.C2985 2 cukrárska výroba 
I.I3678 2 inštalatérvodovodné zariadenia
I.J-A6491 2 obchodná prevádzkapráca pri príprave jedál
I.J-B6491 2 obchodná prevádzkapráca pri príprave jedál
I.M3686 2 stavebná výrobamurárske práce
I.P2982 2 potravinárska výrobapekárenská výroba
I.T6491 2 obchodná prevádzkapríprava, skladovanie a predaj tovaru
II.CD2985 2 cukrárska výroba 
II.J6491 2 obchodná prevádzkapráca pri príprave jedál
II.KT4572 2 poľnohospodárska výrobazáhradníctvo - kvetinár, ovocinár, zeleninár
II.MN3686 2 stavebná výrobamurárske práce
II.SZ3686 2 stavebná výrobastavebné stolárstvo
III.C2985 2 cukrárska výroba 
III.J6491 2 obchodná prevádzkapráca pri príprave jedál
III.MN3686 2 stavebná výrobamurárske práce
III.OP6486 2 opatrovateľská starostlivosť v zdrav. zariadeniach a v zariad. soc. starostlivosti 
III.SZ3686 2 stavebná výrobastavebné stolárstvo
III.T2982 2 potravinárska výrobapekárenská výroba

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2014/2015, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Počítačový krúžok0 Mgr. Miriama Sekerová
Práca s drevom0 Ing. Jozef Sorentíny

Záver

Vypracoval: Mgr. Pavol Štefák

V Trnave, 8. októbra 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: