Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 9/P/2017 Faktúry za potraviny za november 2017 2 979,01 s DPH 29.12.2017 Odborné učilište internátne Mgr. Ležovičová Erika Mgr. Katarína Machovičová 29.12.2017
Faktúra 10/P/2017 Faktúry za potraviny za december 2017 3 099,94 s DPH 29.12.2017 Odborné učilište internátne Mgr. Ležovičová Erika Mgr. Katarína Machovičová 29.12.2017
Faktúra 8/P/2017 Faktúry za potraviny október 2017 s DPH 31.10.2017 Odborné učilište internátne Mgr. Ležovičová Erika Mgr. Katarína Machovičová 31.10.2017
Faktúra 7/P/2017 Faktúry za potraviny september 2017 s DPH 29.09.2017 Odborné učilište internátne Mgr. Ležovičová Erika Mgr. Katarína Machovičová 29.09.2017
Faktúra 1/F/2016 Faktúry dodávateľské s DPH 29.01.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 9/2015 Faktúry dodávateľské 9/2015 s DPH 30.09.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 10/2015 Faktúry dodávateľské 10/2015 s DPH 30.10.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 10/2015 Objednávky za október 2015 s DPH 30.10.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 11/2015 Faktúry dodávateľské 11/2015 s DPH 30.11.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 11/2015 Objednávky za november 2015 s DPH 30.11.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 11 Objednávky - november 2012 s DPH 30.11.2012 Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 12/2015 Objednávky za december 2015 s DPH 31.12.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 1/O/2016 Objednávky 1/2016 49,50 s DPH 29.01.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 2/O/2016 Objednávky 2/2016 s DPH 29.02.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 2/F/2016 Faktúry dodávateľské s DPH 29.02.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 7/2015 Objednávky za júl 2015 s DPH 31.07.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 3/O/2016 Objednávky 3/2016 s DPH 31.03.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 3/F/2016 Faktúry dodávateľské s DPH 31.03.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 5/F/2016 Faktúry dodávateľské 11 716,98 s DPH 31.05.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 5/O/2016 Objednávky s DPH 31.05.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
zobrazené záznamy: 1-20/274