Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Fa 01 SPP s DPH 25.01.2011
Faktúra 4/2015 Faktúry dodávateľské 4/2015 s DPH 30.04.2015 Odborné učilište internátne
Zmluva Zmluva o zabezpečení niektorých činností Zdravotnej Precovnej Služby s DPH 10.12.2014 Bc. Roman Zomborský Odborné učilište internátne
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 12.01.2015 ESM-YZAMER Odborné učilište internátne
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 06.02.2015 ZO OZ PŠaV Odborné učilište internátne
Faktúra 1/2015 Faktúry dodávateľské 1/2015 s DPH 30.01.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 2/2015 Faktúry dodávateľské 2/2015 s DPH 28.02.2015 Odborné učilište internátne
Objednávka 1/2015 Objednávky február 2015 s DPH 27.02.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 1P/2015 Faktúry - potraviny s DPH 30.01.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 2P/2015 Faktúry - potraviny s DPH 28.02.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 3P/2015 Faktúry - potraviny s DPH 31.03.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 3/2015 Faktúry dodávateľské 3/2015 s DPH 31.03.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 4P/2015 Faktúry - potraviny s DPH 30.04.2015 Odborné učilište internátne
Objednávka 4/2015 Objednávky apríl 2015 s DPH 30.04.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 10 Faktúry za Október 2013 s DPH 31.10.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 5/P/2015 Faktúry - potraviny s DPH 29.05.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 5/2015 Faktúry dodávateľské s DPH 29.05.2015 Odborné učilište internátne
Objednávka 5/2015 Objednávky s DPH 29.05.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 6/P/2015 Faktúry-potraviny s DPH 30.06.2015 Odborné učilište internátne Erika Vitteková, vedúca ŠJ Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka Objednávky 6/2015 s DPH 30.06.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
zobrazené záznamy: 1-20/274