Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Fa 01 SPP s DPH 25.01.2011
Faktúra 5 Faktúry - máj 2012 s DPH 31.05.2012
Faktúra 2 Faktúry - február 2012 s DPH 29.02.2012
Faktúra 3/P Faktúry - potraviny ŠJ - marec 2012 s DPH 30.03.2012
Faktúra 3 Faktúry - marec 2012 s DPH 30.03.2012
Objednávka 3 Objednávky - marec 2012 s DPH 30.03.2012
Faktúra 4/P Faktúry - potraviny ŠJ - apríl 2012 s DPH 30.04.2012
Faktúra 4 Faktúry - apríl 2012 s DPH 30.04.2012
Faktúra 5/P Faktúry - potraviny ŠJ - máj 2012 s DPH 31.05.2012
Objednávka 5 Objednávky - máj 2012 0,00 s DPH 31.05.2012
Faktúra 2/P Faktúry - potraviny ŠJ - február 2012 s DPH 29.02.2012
Faktúra 6/P Faktúry - potraviny ŠJ - jún 2012 s DPH 29.06.2012
Faktúra 6 Faktúry - jún 2012 s DPH 29.06.2012
Faktúra 7/P Faktúry - potraviny ŠJ - júl 2012 s DPH 31.07.2012
Faktúra 7 Faktúry - júl 2012 s DPH 31.07.2012
Faktúra 8 Faktúry - august 2012 s DPH 31.08.2012
Faktúra 8/P Faktúry - potraviny ŠJ - august 2012 s DPH 31.08.2012
Faktúra 9/P Faktúry - potraviny ŠJ - september 2012 s DPH 28.09.2012
Faktúra 9 Faktúry - september 2012 s DPH 28.09.2012
Objednávka 2 Objednávky - február 2012 s DPH 29.02.2012
zobrazené záznamy: 1-20/295