Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Fa 01 SPP s DPH 25.01.2011
Faktúra 3P/2015 Faktúry - potraviny s DPH 31.03.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 7/P Faktúry za potraviny 7/13 803,65 s DPH 15.07.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 7 Faktúry za júl 2013 14 477,47 s DPH 31.07.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 8 Faktúry za august 2013 8 487,92 s DPH 30.08.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 9 Faktúry za september 2013 8 702,43 s DPH 30.09.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 9/P Faktúry za potraviny 9/2013 1 338,41 s DPH 30.09.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 10 Faktúry za Október 2013 s DPH 31.10.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 10/P Faktúry za potraviny Október 2013 s DPH 31.10.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 1/2015 Faktúry dodávateľské 1/2015 s DPH 30.01.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 2/2015 Faktúry dodávateľské 2/2015 s DPH 28.02.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 1P/2015 Faktúry - potraviny s DPH 30.01.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 2P/2015 Faktúry - potraviny s DPH 28.02.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 3/2015 Faktúry dodávateľské 3/2015 s DPH 31.03.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 6/P Faktúry za potraviny 1 322.82 s DPH 28.06.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 4P/2015 Faktúry - potraviny s DPH 30.04.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 4/2015 Faktúry dodávateľské 4/2015 s DPH 30.04.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 5/P/2015 Faktúry - potraviny s DPH 29.05.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 5/2015 Faktúry dodávateľské s DPH 29.05.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 6/P/2015 Faktúry-potraviny s DPH 30.06.2015 Odborné učilište internátne Erika Vitteková, vedúca ŠJ Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/295