Odborné učilište internátne TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Fa 01 SPP s DPH 25.01.2011
Faktúra 10 Faktúry za Október 2013 s DPH 31.10.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 5 Faktúra za Máj 2013 7 701,74 s DPH 30.05.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 6/P Faktúry za potraviny 1 322.82 s DPH 28.06.2013 Odborné učilište internátne
Objednávka 6 Objednávky 1 015,00 s DPH 28.06.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 6 Faktúry za jún 2013 5 325,32 s DPH 28.06.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 7/P Faktúry za potraviny 7/13 803,65 s DPH 15.07.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 7 Faktúry za júl 2013 14 477,47 s DPH 31.07.2013 Odborné učilište internátne
Objednávka 7 Objednávky za júl 2013 s DPH 31.07.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 8 Faktúry za august 2013 8 487,92 s DPH 30.08.2013 Odborné učilište internátne
Objednávka 8 Objednávky za august 2013 s DPH 28.08.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 9 Faktúry za september 2013 8 702,43 s DPH 30.09.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 9/P Faktúry za potraviny 9/2013 1 338,41 s DPH 30.09.2013 Odborné učilište internátne
Objednávka 9 Objednávky za september 2013 1 099,55 s DPH 26.09.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 10 Objednávky za Október 2013 927,19 s DPH 31.10.2013 Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 5/P Faktúry za potraviny 5/13 1 356,92 s DPH 30.05.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 10/P Faktúry za potraviny Október 2013 s DPH 31.10.2013 Odborné učilište internátne
Zmluva Zmluva o zabezpečení niektorých činností Zdravotnej Precovnej Služby s DPH 10.12.2014 Bc. Roman Zomborský Odborné učilište internátne
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 12.01.2015 ESM-YZAMER Odborné učilište internátne
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 06.02.2015 ZO OZ PŠaV Odborné učilište internátne
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/274