Odborné učilište internátne TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Poradné orgány

Poradné orgány

 

PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY:  

Rada školy pri OUI

Rada rodičov pri OUI

Metodické združenia

     - MZ všeobecnovzdelávacích predmetov

     - MZ stavebné

     - MZ združené

Predmetová komisia

     - PK matematiky

Metodické združenie vychovávateľov

 

ZAMESTNANCI ŠKOLY:

     - pedagogickí

    - nepedagogickí (THP)