Odborné učilište internátne TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

 • Celoštátna súťaž praktických zručností a odborných vedomostí

  Dňa 14.2.2013 sa žiačky našej školy zúčastnili "Celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí žiakov OU v uč.odbore opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti", ktorá sa konala v OUI v Novej Vsi nad Žitavou.

 • "Mať rád slovenčinu- mať rád Slovensko"

  Žiača Mária Kintlerová sa v celoslovenskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy, konanej v Novej Vsi nad Žiatavou dňa 8.11.2012, umiestnila na peknom 4. mieste. Žiačke srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Prezentácia učebných odborov

  Prezentácie učebných odbor budú dopĺňané priebežne. maliar-natierac.pps      opatrovatelia.pps     stolari.pps

 • Príspevok do fondu ZRPŠ

  Príspevok rodičov do fondu ZRPŠ na školský rok 2013/2014 je 10 Eur.