Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 26.11.2014 sa uskutočnil v našej škole Deň otvorených dverí.

 • Šk.akcie 2013/2014

  V školskom roku 2013/2014 sme organizovali i absolvovali so žiakmi množstvo zaujímavých akcií. Nazrite do našej fotogalérie, aby ste boli aspoň virtuálne ich súčasťou. 

 • Celoslovenské športové hry

  Výsledné poradie družstiev súťaže 35.ročníka Celoslovenských športových hier OU a OUI dievčat, ktoré sa konali v dňoch 20.-21.5.2014 v OUI Trnava

  ATLETIKA 1.miesto Trnava 2.miesto Kysucké Nové Mesto 3.miesto Nová Ves nad Žitavou

  MINIFUTBAL 1.miesto Nová Ves nad Žitavou 2.miesto Kysucké Nové Mesto 3.miesto Stará Ľubovňa

   

 • Celoslovenská súťaž v odbore opatrovateľ

  Dňa 22.5.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili Celoslovenskej súťaže zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore: opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Súťaž sa konala v OU Liptovský Mikuláš a naši žiaci sa umiestnili na peknom 5.mieste. Srdečne im blahoželáme :)

 • Návšteva výstavy "Mladý tvorca 2014"

  Dňa 29.4.2014 žiači našej školy navštívili Celoštátnu prezentačnú výstavu odborných škôl s názvom "Mladý tvorca 2014" v Nitre. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť v albume s názvom "šk.akcie 2013/2014".

 • Výlet do Viedne
  26. 5. 2014

  OUI organizuje pre žiakov výlet do Viedne v trvaní jedného dňa (26.5.2014). Program: návšteva zámku Schonbrunn a ZOO. Žiaci, ktorí majú o výlet zájem, sumu 20 Eur je nutné uhradiť do 25.apríla 2014. V cene je zahrnutá cesta autobusom a vstup do ZOO. Škola hradí žiakom úrazové poistenie a desiatové balíčky. Tešíme sa na Vašu účasť smiley

 • Minikurz pečenia lokší

  Obec Jaslovské Bohunice, v spolupráci s našou školou, pripravili pre všetkých, ktorí prejavili záujem - minikurz pečenia lokší.

 • Šk.akcie 2013/2014
  14. 3. 2014

  Do galérie Šk.akcie 2013/2014 boli pridané fotografie.

 • 2013 Deň otvorených dverí
  9. 3. 2014

  Do galérie 2013 Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • Odborný výcvik v pekárni

  Pozrite si video MTT so žiakmi nášho učilišťa pri práci v ocenenej pekárni.

 • Jarné prázdniny

   

  24.2.2014 - 28.2.2014 budú po zaslúženej námahe v škole jané prázdniny.

 • Rodičovské združenie

  15. novembra 2013 o 13:30 h sa uskutoční v OUI Trnava triedne rodičovské združenie.

 • Výchovný koncert

  11.novembra.2013 o 10:00 h sa uskutoční v škole výchovný koncert - Seperácia odpadu a ochrana životného prostredia.

 • Deň otvorených dverí 2013/2014

  Dňa 13.11.2013 (v stredu) medzi 9:00 - 12:00 h sa uskutoční v našej škole Deň otvorených dverí, na ktorý vás srdečne pozývame.

 • Divadelné predstavenie
  10. 10. 2013

  10.októbra 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia "Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch".

 • Celoštátna súťaž praktických zručností a odborných vedomostí

  Dňa 14.2.2013 sa žiačky našej školy zúčastnili "Celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí žiakov OU v uč.odbore opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti", ktorá sa konala v OUI v Novej Vsi nad Žitavou.

 • "Mať rád slovenčinu- mať rád Slovensko"

  Žiača Mária Kintlerová sa v celoslovenskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy, konanej v Novej Vsi nad Žiatavou dňa 8.11.2012, umiestnila na peknom 4. mieste. Žiačke srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Prezentácia učebných odborov

  Prezentácie učebných odbor budú dopĺňané priebežne. maliar-natierac.pps      opatrovatelia.pps     stolari.pps

 • Príspevok do fondu ZRPŠ

  Príspevok rodičov do fondu ZRPŠ na školský rok 2013/2014 je 10 Eur.