Odborné učilište internátne TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

 • Rodičovské združenie

  Oznamujeme rodičom, že dňa 21. apríla 2017 o 14:00 hod sa uskutoční v OUI Trnava triedne rodičovské združenie. Ďakujeme za Vašu účasť.

   

 • Stravovanie

  Oznamujeme všetkým stravníkom, aby sa zo stravy odhlasovali vždy iba u vedúcej školskej jedálne a to jeden pracovný deň vopred do 11.00 hod.

 • Život na internáte

  Internát našej školy zabezpečuje ubytovanie i stravovanie pre žiakov OUI i iných stredných škôl. Ubytovanie je možné využiť i na dobu určitú, napr.počas zimných mesiacov, cez ktoré býva cestovanie náročnejšie. A o tom, že sa na internáte nenudíme, sa môžete presvedčiť v našom albume :)

 • Múzeum holokaustu
  1. 12. 2016

  Navštívili sme Múzeum holokaustu v Seredi v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Prednáškou "Úteky z táborov smrti" sme prehliadku ukončili.

 • Návšteva krypty pod kostolom sv.Jakuba

  Dňa 8.11.2016 sme navštívili kryptu pod kostolom sv. Jakuba, ktorý Trnavčania poznajú pod názvom „františkánsky kostol". Pre verejnost je sprístupnená iba 8 dní v roku. Sú v nej uložené i telesné pozostatky grófky Zuzany Forgáčovej.

 • Slávnostné vyradenie absolventov

  Po úspešnom absolvovaní písomnej,praktickej a ústnej formy záverečnej skúšky sa 24. júna 2016 so svojou školou rozlúčili jej šťastní absolventi. Na slávnostnom stretnutí s vedením školy si prevzali výučné listy a najusilovnejší žiaci školy aj vecné odmeny. Na záver tohto pekného a dôstojného podujatia sa so svojimi spolužiakmi a pedagógmi rozlúčili pri spoločnom slávnostnom obede. Všetkým prajeme veľa šťastia a úspechov v pracovnom i osobnom živote.

 • Deň otvorených dverí

  OUI v Trnave Vás 9.11.2016 (streda) pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. V čase od 8.30 do 12.00 hod budú otvorené brány našej školy pre záujemcov o štúdium. Program: prezentácia školy a jednotlivých učebných odborov, praktické ukážky činností a výstava prác žiakov.

 • Celoštátna súťaž v odbore strojár

  Žiaci Matej Suchán a Patrik Císar sa zúčastnili  CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE V ODBORE STROJÁR so zameraním na ručné spracovanie kovov v SŠI v Kysuckom Novom Meste. Patrik Císar sa umiestnil na 3.mieste v súťaži jednotlivcov. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme a blahoželáme k úspechu.

 • Školské akcie 2015/2016

  Nahliadnite do fotoalbumu, ktorý zachytáva akcie organizované v našej škole počas šk.roka 2015/2016

 • Celoslovenská súťaž v odbore obchodná prevádzka- práca pri príprave jedál

  Žiačky Silvia Kubová a Nikola Polkorábová sa 25.-26. apríla 2016 zúčastnili  CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ A TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ ŽIAKOV OU V UČEBNOM ODBORE OBCHODNÁ PREVÁDZKA- PRÁCA PRI PRÍPRAVE JEDÁL v OU v Kremnici. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti a zúčastnilo sa jej 14 dvojčlenných družstiev žiakov. Žiačky našej školy sa umiestnili na 4.mieste. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

 • Exkurzia na Trenčiansky hrad

  9.júna 2016 sme sa zúčastnili prehliadky Trenčianskeho hradu. Súčasťou exkurzie bola i návšteva dobového tábora, ktorý sa nachádza v priestoroch dolného hradu.

 • Návšteva Prezidentského paláca
  15. 6. 2016

  Pri príležitosti Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci sme sa zúčastnili návštevy Grasalkovičovho paláca. Termín padol na 15. júna 2016, výročie inaugurácie prezidenta Andreja Kisku.

 • Celoslovenská súťaž v odbore cukrárska výroba

  Dňa 20. apríla 2016 sa v OU v Prievidzi uskutočnila CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ A TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ ŽIAKOV OU V UČEBNOM ODBORE CUKRÁRSKA VÝROBA, ktorá pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Cieľom súťaže bola prezentácia praktických zručností a odborných vedomostí žiakov, vedenie žiakov k samostatnosti, tvorivosti, súťaživosti. Súťaže sa zúčastnilo 11 dvojčlenných družstiev žiakov. Žiaci pripravovali tortu v tvare srdca ku Dňu matiek. Žiaci našej školy sa umiestnili na 6.mieste. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

 • Fotoalbum školy

  Našu školu tvoria štyri samostatné budovy- učebne, školské dielne, internát, telocvičňa. Súčasťou školy je školský dvor s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu rôznych aktivít. 

 • Beseda "Trestnoprávna zodpovednosť mládeže"

  V rámci prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti sa na našej škole konala beseda s názvom "Trestnoprávna zodpovednosť mládeže". Diskusiu viedla pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. - vedúca katedry Akadémie Policajného zboru v Bratislave

 • Mladý tvorca 2016
  27. 4. 2016

  Aj keď nám dnes počasie neprialo, vybrali sme sa na plánovanú exkurziu do Nity. Konal sa tu 24.ročník celoštátnej predajno-prezentačnej výstavy SOŠ a stredísk praktického vyučovania s názvom "MLADÝ TVORCA 2016". Fotografie z dnešnej vydarenej akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

 • 1.ročník športových hier Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku
  25. 4. 2016

  Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku (Združenie stredného školstva) organizovala "1.ROČNÍK ŠPORTOVÝCH DNÍ RADY"Dejiskom športového podujatia bolo Odborné učilište internátne v Trnave. Všetkým zúčastneným ďakujeme a našim zamestnancom gratulujeme k úspechu. Viac si pozrite vo fotogalérii.

 • Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy v Hlohovci
  4. 4. 2016

  Žiačky Silvia Kubová a Helena Kohútová sa 31.3.2016 zúčastnili CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY v SŠ Hlohovec. V hodnotení družstiev sa v rámci 19 škôl umiestnili na peknom 6.mieste. V hodnotení jednotlivcov v kategórií prednes poézie Silvia skončila štvrtá a Helenka v kategórii prednes prózy jedenásta. Obom žiačkam gratulujeme !

 • Celoslovenská súťaž v odbore opatrovateľ


  Dňa 11.2.2016 sa v OUI-Nová Ves nad Žitavou uskutočnila CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V ODBORE OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Naše žiačky sa umiestnili na peknom 4.mieste. Gratulujeme ! 

 • Klub 27 - výchovný koncert
  16. 2. 2016

  Na našej škole sa konal hudobno-vzdelávací program "KLUB 27". Ponúkol pohľad na problematiku drog z iného uhlu, na aký sú možno študenti bežne zvyknutí, cez životné príbehy a osudy spevákov a hudobníkov, ktorých talent a životy zničili drogy a alkohol.