Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
Foto Trieda č. 1 1
Foto Trieda č. 14 14
Foto Trieda č.13 13 Rozvrh
Foto Trieda č.16 16 Rozvrh
Foto Trieda č.24 24 Rozvrh
Foto Trieda č.25 25 Rozvrh
  Trieda č.35 35 Rozvrh
  Trieda č.41 41 Rozvrh
  Trieda č.5 5 Rozvrh
  Trieda č.6 6 Rozvrh
Foto Trieda č.7 7 Rozvrh
  Trieda č.8 8 Rozvrh
Foto Trieda č.9 9 Rozvrh

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: