Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Pondelok 17. 12. 2018

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 924896
SPOJENÁ ŠKOLA,
Lomonosovova 8, TRNAVA
organizačné zložky:                     
- ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA 
- ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE     
súčasti školy:                     
- školský internát
- školská jedáleň
                                                                                        
        
 • Deň otvorených dverí 2018

  Vo štvrtok 8.11.2018 od 8:30 do 12:00 h sa uskutoční v našom Odbornom učilišti internátnom Deň otvorených dverí 2018. Srdečne naň pozývame všetkých uchádzačov o štúdium, ich pedagógov, rodičov, ale aj verejnosť, ktorá by chcela vidieť naše priestory. Na všetkých sa veľmi tešíme.

 • Jesenné prázdniny

  V pondelok 29.10.2018 sa žiaci učia posledný deň pred jesennými prázdninami. Od utorka 20.10.201 sú v rámci sviatkov a jesenných prázdnin doma. Po prázdninách sa nastupuje do školy v pondelok 5.11.2018. Internát je otvorený od nedele 4.11.2018.

 • Milí žiaci, školský rok 2018/2019 sa začína 3.9.2018. Otvorenie školského roka sa uskutoční v spoločenskej miestnosti. Žiaci ŠZŠI začínajú o 8.00 hod. a žiaci OUI o 9.00 hod. Podrobné informácie pre prvákov OUI sú v nasledujúcom odkaze.

 • Posledné školské slnečné dni sme spolu so žiakmi II.JO triedy využili na výlet. Naším cieľom bola chata, ktorá leží na samote v prostredí lesov chránenej oblasti Malé Karpaty neďaleko obce Smolenice.

 • Napätie zo záverečných skúšok vystriedala veľká úľava a pocit spokojnosti. Dnes sme našim tretiakom, ktorí úspešne zvládli záverečné skúšky, odovzdali výučné listy. V príhovore riaditeľka školy ocenila snahu všetkých absolventov a zaželala im, aby sa každý úspešne zaradil do pracovného života.

 • Škola - video

  Ako to vyzerá na našej škole si môžete pozrieť v priloženom videu. 

 • Branné cvičenie

  8.,11.,12. júna 2018 sa uskutoční trojdňové účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody pre žiakov tretích ročníkov. Žiaci prvých a druhých ročníkov sa zúčastnia tohto cvičenia iba v jeden deň, a to v piatok 8.6.2018

 • Slnečné počasie, dobré jedlo a oddych, aj taký bol Medzinárodný deň detí v našej škole. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali pre žiakov OUI opekanie v prírode, ktoré sa konalo na verejnom ohnisku v rekreačnej zóne Kamenný mlyn. Uvoľnenú atmosféru tohto podujatia sme si všetci užili :-)

 • Žiačky Monika Samelová (I.r) a Nikoleta Baranovská (II.r) z učebného odboru obchodná prevádzka -práca pri príprave jedál boli našu školu reprezentovať na CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽI PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ A TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ ŽIAKOV v OU v Kremnici. Súťaž pozostávala z praktickej a teoretickej časti.

 • Celoslovenská súťaž zručností v uč.odbore "murár"

  Žiaci druhého ročníka Dávid Pilo a Štefan Pustakurty sa zúčastnili CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE zručností žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore murárske práce v RC Hlohovec. Z 13 súťažných družstiev sa umiestnili na 4.mieste. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

 • Nakoľko negatívne prejavy správania žiakov majú veľmi blízko ku kriminalite, v oblasti bezpečnosti a prevencie sa uskutočnila v našej škole beseda pre žiakov prvých a druhých ročníkov zameraná na prevenciu kriminality mládeže a zvyšovanie právneho povedomia mládeže pod vedením pplk. doc. PhDr. M. Ondicovej, PhD. z Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

 • Svetový deň mlieka pripomína význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitej zložky výživy. Mlieko je významným zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov a iných látok, ktoré sú zdrojom výživy pre ľudský organizmus. Tento deň sme si v škole pripomenuli konzumáciou mlieka či ochutnávkou syrov.

 • Dnes v našej škole prebehla beseda určená pre žiakov tretích ročníkov. Jej témou bol "boj proti obchodovaniu s ľuďmi" pod vedením pplk. doc. PhDr. M. Ondicovej, PhD. z Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Cieľom besedy bolo infomovať žiakov o rizikách práce v zahraničí, o prevencii pred neľudským zaobchádzním, o otrockej práci...

 • Žiaci z učebného odboru záhradník mali príležitosť potešiť svoju dušu pohľadom na pestrofarebný koberec letničiek, skalničiek, drevín, či liečivých bylín alebo nabrať nové inšpirácie. Zúčastnili sa totiž obľúbeného trnavského kvetinového rínku. Jeho súčasť tvoria stánky remeselníkov, prednášky z oblasti starostlivosti o kvety a záhradu, praktické návody na pestovanie rôznych druhov kvetov, ukážky práce šikovných aranžérov, ako aj bohatý sprievodný kultúrny program.

 • Celoslovenská súťaž zručností

  Žiačky Simona Kovačičová a Eva Vyhlídalová sa zúčastnili CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE V ODBORE CUKRÁR v SŠ v Hlohovci. Spomedzi 9 súťažných družstiev sa naše dievčatá umiestnili na 4.mieste. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

 • Západoslovenské múzeum

  27.4.2018 sme navštívili Západoslovenské múzeum, ktoré sídli v komplexe budov bývalého kláštora klarisiek. Spolu so zaujímavými zbierkami a výstavami tak samotný priestor umocnil náš zážitok z návštevy múzea.

 • Mladý tvorca 2018

  26.apríla 2018 sme sa zúčastnili 26. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania, ktoré sa konalo na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

  http://www.agrokomplex.sk/vystavy/mlady-tvorca-2018/

 • Rodičovské združenie

  Pozývame Vás na triednu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční 27.4.2018 o 13.00 hod. Dúfame, že sa v záujme svojho dieťaťa schôdze zúčastníte.

 • Nástup na vyučovanie po vianočných prázdninách

  Po vianočných prázdninách začína riadne vyučovanie v pondelok 8.1.2018. Nástup na internát je v nedeľu 7.1.2018 od 19:00h.

 • Dňa 1.1.2018 vznikla spojením Odborného učilišťa internátneho, Lomonosovova 8, Trnava a Špeciálnej základnej školy internátnej, Lomonosovova 8, Trnava nová škola s názvom Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava, ktorá má dve organizačné zložky: Špeciálna základná škola internátna, Lomonosovova 8, Trnava a Odborné učilište internátne, Lomonosovova 8, Trnava.

 • Výchovný koncert

  Rodinná folklórna skupina Hlbockí zúročili svoje doterajšie skúsenosti a obohacujú mladšie generácie o vedomosti z kultúrneho bohatstva a dedičstva, aby poznali, na čo môžu byť právom hrdí. Tentokrát sa na našej škole predstavia 20.11.2017 s výchovným koncertom "NESIEME VÁM NOVINU". V predstavení sa orientujú na Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj na zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú.

 • Oznamujeme rodičom, že dňa 10. novembra 2017 sa o 14.30 hod uskutoční triedne rodičovské združenie. Ďakujeme za Vašu účasť.

 • Divadelné predstavenie

  Príbeh plný fantázie, napätia a nečakaných zvratov ožil na doskách Divadla Jána Palárika. Žiaci našej školy sa tejto famóznej inscenácie zúčastnili. Dobrodružnú, hudobnú komédiu Ostrov pokladov odporúčame vidieť všetkým dobrodruhom a romantikom sveta.

 • Slávnostné otvorenie šk.roka 2017/2018 sa uskutoční 4.9.2017 o 9.00 hod na školskom dvore. Prosíme žiakov,aby si čím skôr priniesli prezuvky a visiaci zámok na skrinku,ktorá im bude pridelená.

 • Deň záchranných zložiek

  Spolu so žiakmi sme sa zúčastnili podujatia "Deň záchranných zložiek", ktoré organizovalo Mesto Trnava v areáli športového klubu Slávia. Zaujala nás ukážka vyslobodzovania zranených osôb z havarovaného vozidla, zadržanie nebezpečného páchateľa či ukážky policajnej kynológie...

 • Botanická záhrada

  26.6.sme navštívili Botanickú záhradu v Trnave, v ktorej sa od r.2005 uskutočňuje revitalizácia. Náchádzajú sa tu rôzne zaujímavé dreviny. Táto záhrada má potenciál stať sa regionálne významným územím, ktoré zvýši atraktivitu mesta i celého trnavského regiónu.

 • Záver školského roka

  Kedže sa blíži záver šk.roka, spoločne sme ho uzavreli grilovačkou a futbalovým turnajom. Žiaci našej školy spolu s majstrami odborného výcviku i učiteľmi strávili celý deň v príjemnej letnej atmosfére. Čaká nás zaslúžený oddych na ktorý sa všetci tešíme a po ňom návrat naspäť do školských lavíc.

 • Celoštátna súťaž- strojár

  Žiaci Marek Kovačič a Patrik Klč sa zúčastnili  CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE V ODBORE STROJÁR v SŠI v Kysuckom Novom Meste. Zadaním súťaže bolo zhotovenie zámočníckej podložky a naše družstvo sa umiestnilo na 3.mieste. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme a blahoželáme k úspechu