Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 06.02.2015 ZO OZ PŠaV Odborné učilište internátne
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 12.01.2015 ESM-YZAMER Odborné učilište internátne
Zmluva Zmluva o zabezpečení niektorých činností Zdravotnej Precovnej Služby s DPH 10.12.2014 Bc. Roman Zomborský Odborné učilište internátne
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 tovary, práce a služby s DPH 31.12.2012 Odborné učilište internátne
Objednávka 8/2018 Objednávky za mesiac august 2018 s DPH 31.08.2018 Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Objednávka 6 Objednávky 1 015,00 s DPH 28.06.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 10/2015 Objednávky za október 2015 s DPH 30.10.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 7/2015 Objednávky za júl 2015 s DPH 31.07.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka Objednávky 6/2015 s DPH 30.06.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 5/2015 Objednávky s DPH 29.05.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 4/2015 Objednávky apríl 2015 s DPH 30.04.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 1/2015 Objednávky február 2015 s DPH 27.02.2015 Odborné učilište internátne
Objednávka 10 Objednávky za Október 2013 927,19 s DPH 31.10.2013 Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 9 Objednávky za september 2013 1 099,55 s DPH 26.09.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 8 Objednávky za august 2013 s DPH 28.08.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 7 Objednávky za júl 2013 s DPH 31.07.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 5 Objednávky za máj 2013 1 295,60 s DPH 31.05.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 12/2015 Objednávky za december 2015 s DPH 31.12.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 4 Objednávky - apríl 2013 1 042.08 s DPH 26.04.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 3 Objednávky za marec 2013 306,00 s DPH 20.03.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
zobrazené záznamy: 1-20/290