Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o zabezpečení niektorých činností Zdravotnej Precovnej Služby s DPH 10.12.2014 Bc. Roman Zomborský Odborné učilište internátne
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 12.01.2015 ESM-YZAMER Odborné učilište internátne
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 06.02.2015 ZO OZ PŠaV Odborné učilište internátne
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 tovary, práce a služby s DPH 31.12.2012 Odborné učilište internátne
Objednávka 11/O/2016 Objednávky - november 2016 s DPH 30.11.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 9/O/2016 Objednávky September 2016 s DPH 30.09.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 10/O/16 Objednávky - október 2016 s DPH 31.10.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 9 Objednávky za september 2013 1 099,55 s DPH 26.09.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 5 Objednávky - máj 2012 0,00 s DPH 31.05.2012
Objednávka 12/2015 Objednávky za december 2015 s DPH 31.12.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 7/2015 Objednávky za júl 2015 s DPH 31.07.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 6 Objednávky - jún 2012 s DPH 29.06.2012 Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 12/O/2016 Objednávky 12/2016 s DPH 30.12.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 7 Objednávky - júl 2012 s DPH 31.07.2012 Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 8 Objednávky za august 2013 s DPH 28.08.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 1/2017 Objednávky 1 s DPH 31.01.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 7 Objednávky za júl 2013 s DPH 31.07.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 10 Objednávky za Október 2013 927,19 s DPH 31.10.2013 Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 8/O/2016 Objednávky August 2016 s DPH 31.08.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 4 Objednávky - apríl 2012 s DPH 30.04.2012
zobrazené záznamy: 1-20/284