Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 12.01.2015 ESM-YZAMER Odborné učilište internátne
Zmluva Zmluva o zabezpečení niektorých činností Zdravotnej Precovnej Služby s DPH 10.12.2014 Bc. Roman Zomborský Odborné učilište internátne
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 06.02.2015 ZO OZ PŠaV Odborné učilište internátne
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 tovary, práce a služby s DPH 31.12.2012 Odborné učilište internátne
Objednávka 1 Objednávky - január 2012 s DPH 31.01.2012
Objednávka 1/2015 Objednávky február 2015 s DPH 27.02.2015 Odborné učilište internátne
Objednávka 4/2015 Objednávky apríl 2015 s DPH 30.04.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 5/2015 Objednávky s DPH 29.05.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka Objednávky 6/2015 s DPH 30.06.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 7/2015 Objednávky za júl 2015 s DPH 31.07.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 10/2015 Objednávky za október 2015 s DPH 30.10.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 2/2018 Objednávky za február 2018 s DPH 28.02.2018 Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Objednávka 11/2015 Objednávky za november 2015 s DPH 30.11.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 1/O/2016 Objednávky 1/2016 49,50 s DPH 29.01.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 2/O/2016 Objednávky 2/2016 s DPH 29.02.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 3/O/2016 Objednávky 3/2016 s DPH 31.03.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 5/O/2016 Objednávky s DPH 31.05.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 4/O/2016 Objednávky Apríl 2016 s DPH 30.04.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 6/2016 Objednávky 6/2016 s DPH 30.06.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI 30.06.2016
Objednávka 7/O/2016 Objednávky 7/2016 s DPH 29.07.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
zobrazené záznamy: 1-20/280