Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 tovary, práce a služby s DPH 31.12.2012 Odborné učilište internátne
Zmluva Zmluva o zabezpečení niektorých činností Zdravotnej Precovnej Služby s DPH 10.12.2014 Bc. Roman Zomborský Odborné učilište internátne
Objednávka 9/2017 Objednávky za september 2017 s DPH 29.09.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Objednávka 9 Objednávky za september 2013 1 099,55 s DPH 26.09.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 10/2017 Objednávky za október 2017 s DPH 31.10.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Objednávka 10/2015 Objednávky za október 2015 s DPH 30.10.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 11/2015 Objednávky za november 2015 s DPH 30.11.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 5/2017 Objednávky za máj 2017 s DPH 31.05.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Objednávka 5 Objednávky za máj 2013 1 295,60 s DPH 31.05.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 3/2017 Objednávky za marec 2017 s DPH 31.03.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Objednávka 3 Objednávky za marec 2013 306,00 s DPH 20.03.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 6/2017 Objednávky za jún 2017 s DPH 30.06.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Objednávka 7/2017 Objednávky za júl 2017 s DPH 31.07.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Objednávka 7/2015 Objednávky za júl 2015 s DPH 31.07.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 7 Objednávky za júl 2013 s DPH 31.07.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 1 Objednávky za január 2013 127,66 s DPH 17.01.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 2 Objednávky za február 2013 394,81 s DPH 19.02.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 12/2015 Objednávky za december 2015 s DPH 31.12.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 8/2017 Objednávky za august 2017 s DPH 31.08.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Objednávka 8 Objednávky za august 2013 s DPH 28.08.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
zobrazené záznamy: 1-20/274