Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 4 Faktúry za Apríl 2013 9 971.89 s DPH 30.04.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 10/P/2015 Faktúry - potraviny 10/2015 957,14 s DPH 30.10.2015 Odborné učilište internátne Erika Vitteková, vedúca ŠJ Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 3 Faktúry za marec 2013 8 286.43 s DPH 22.03.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 1 Faktúry za január 2013 8 097.76 s DPH 31.01.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 9 Faktúry za september 2013 8 702,43 s DPH 30.09.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 8 Faktúry za august 2013 8 487,92 s DPH 30.08.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 6/2017 Faktúry dodávateľské jún 2017 8 420,60 s DPH 30.06.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová 30.06.2017
Faktúra 5 Faktúra za Máj 2013 7 701,74 s DPH 30.05.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 9/F/2016 Faktúry dodávateľské September 2016 7 513,45 s DPH 30.09.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI 30.09.2016
Faktúra 6 Faktúry za jún 2013 5 325,32 s DPH 28.06.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 4/F/2016 Faktúry dodávateľské 4 885,23 s DPH 29.04.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 5/2017 Faktúry dodávateľské máj 2017 4 154,14 s DPH 31.05.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová 31.05.2017
Faktúra 10/P/2017 Faktúry za potraviny za december 2017 3 099,94 s DPH 29.12.2017 Odborné učilište internátne Mgr. Ležovičová Erika Mgr. Katarína Machovičová 29.12.2017
Faktúra 4/P/2016 Faktúry za potraviny ŠJ 933,83 s DPH 29.04.2016 Odborné učilište internátne Erika Vitteková, vedúca ŠJ Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 10 Objednávky za Október 2013 927,19 s DPH 31.10.2013 Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 12/P Faktúry - potraviny - december 2012 884,18 s DPH 31.12.2012 31.12.2012 Odborné učilište internátne
Faktúra 11/P/2015 Faktúry - potraviny 11/2015 873,03 s DPH 30.11.2015 Odborné učilište internátne Erika Vitteková, vedúca ŠJ Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 9/P/2015 Faktúry - potraviny 9/2015 856,52 s DPH 30.09.2015 Odborné učilište internátne Erika Vitteková, vedúca ŠJ Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 7/P Faktúry za potraviny 7/13 803,65 s DPH 15.07.2013 Odborné učilište internátne
Faktúra 2/P/2017 Faktúry za potraviny 771,52 s DPH 28.02.2017 Odborné učilište internátne Erika Vitteková, vedúca ŠJ Mgr.Pavol Štefák, riaditeľ OUI 28.02.2017
zobrazené záznamy: 1-20/281