Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Fa 01 SPP s DPH 25.01.2011
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 12.01.2015 ESM-YZAMER Odborné učilište internátne
Objednávka 11/2017 Objednávky za november 2017 s DPH 30.11.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Objednávka 7 Objednávky za júl 2013 s DPH 31.07.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 10/2017 Objednávky za október 2017 s DPH 31.10.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Objednávka 8 Objednávky za august 2013 s DPH 28.08.2013 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 9/2017 Objednávky za september 2017 s DPH 29.09.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Faktúra 9/2017 Faktúry dodávateľské september 2017 s DPH 29.09.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Objednávka 8/2017 Objednávky za august 2017 s DPH 31.08.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Faktúra 10 Faktúry za Október 2013 s DPH 31.10.2013 Odborné učilište internátne
Objednávka 7/2017 Objednávky za júl 2017 s DPH 31.07.2017 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Faktúra 10/P Faktúry za potraviny Október 2013 s DPH 31.10.2013 Odborné učilište internátne
Zmluva Zmluva o zabezpečení niektorých činností Zdravotnej Precovnej Služby s DPH 10.12.2014 Bc. Roman Zomborský Odborné učilište internátne
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 06.02.2015 ZO OZ PŠaV Odborné učilište internátne
Objednávka 1/2018 Objednávky za január 2018 s DPH 31.01.2018 Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava Jana Nemečková Mgr.Katarína Machovičová
Faktúra 1/2015 Faktúry dodávateľské 1/2015 s DPH 30.01.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 2/2015 Faktúry dodávateľské 2/2015 s DPH 28.02.2015 Odborné učilište internátne
Objednávka 1/2015 Objednávky február 2015 s DPH 27.02.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 1P/2015 Faktúry - potraviny s DPH 30.01.2015 Odborné učilište internátne
Faktúra 2P/2015 Faktúry - potraviny s DPH 28.02.2015 Odborné učilište internátne
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/295