Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka Objednávky 6/2015 s DPH 30.06.2015 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 12/P/2016 Faktúry za potraviny - 12/ 2016 s DPH 30.12.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI 30.12.2016
Objednávka 12/O/2016 Objednávky 12/2016 s DPH 30.12.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 12/F/2016 Faktúry dodávateľské 12/2016 s DPH 30.12.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI 30.12.2016
Faktúra 11/P/2016 Faktúry za potraviny 11/2016 s DPH 30.11.2016 Odborné učilište internátne Erika Vitteková, vedúca ŠJ Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI 30.12.2016
Faktúra 11/P/2015 Faktúry - potraviny 11/2015 873,03 s DPH 30.11.2015 Odborné učilište internátne Erika Vitteková, vedúca ŠJ Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 11/O/2016 Objednávky - november 2016 s DPH 30.11.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 11/F/2016 Faktúry dodávateľké 11/2016 s DPH 30.11.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI 30.11.2016
Faktúra 10/P/2017 Faktúry za potraviny za december 2017 3 099,94 s DPH 29.12.2017 Odborné učilište internátne Mgr. Ležovičová Erika Mgr. Katarína Machovičová 29.12.2017
Faktúra 10/P/2015 Faktúry - potraviny 10/2015 957,14 s DPH 30.10.2015 Odborné učilište internátne Erika Vitteková, vedúca ŠJ Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 10/F/2016 Faktúry dodávateľské Október 2016 s DPH 31.10.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI 31.10.2016
Faktúra 9/P/2018 Faktúry za potraviny november 2018 2 978,56 s DPH 30.11.2018 Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava Mgr. Ležovičová Erika Mgr. Katarína Machovičová 30.11.2018
Faktúra 9/P/2017 Faktúry za potraviny za november 2017 2 979,01 s DPH 29.12.2017 Odborné učilište internátne Mgr. Ležovičová Erika Mgr. Katarína Machovičová 29.12.2017
Faktúra 9/P/2016 Faktúry za potraviny s DPH 30.09.2016 Odborné učilište internátne Erika Vitteková, vedúca ŠJ Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI 30.09.2016
Faktúra 9/P/2015 Faktúry - potraviny 9/2015 856,52 s DPH 30.09.2015 Odborné učilište internátne Erika Vitteková, vedúca ŠJ Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Objednávka 9/O/2016 Objednávky September 2016 s DPH 30.09.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI
Faktúra 9/F/2016 Faktúry dodávateľské September 2016 7 513,45 s DPH 30.09.2016 Odborné učilište internátne Jana Nemečková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI 30.09.2016
Faktúra 8/P/2018 Faktúry za potraviny október 2018 2 813,90 s DPH 31.10.2018 Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava Mgr. Ležovičová Erika Mgr. Katarína Machovičová 31.10.2018
Faktúra 8/P/2017 Faktúry za potraviny október 2017 s DPH 31.10.2017 Odborné učilište internátne Mgr. Ležovičová Erika Mgr. Katarína Machovičová 31.10.2017
Faktúra 8/P/2016 Faktúry za potraviny August 2016 s DPH 31.08.2016 Odborné učilište internátne Erika Vitteková Mgr. Pavol Štefák, riaditeľ OUI 31.08.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/299