Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Učebné odbory s videom

Ponuka učebných odborov ku školskému roku 2019/2020

 

Video_OUI.mp4

 

Kód odboru

Názov odboru

dĺžka štúdia

počet žiakov

2982 G potravinárska výroba - pekárenská výroba    3 roky        7

2985 G

cukrárska výroba

3 roky

14

3686 G 03

stavebná výroba - murárske práce

3 roky

7

3686 G 10

stavebná výroba - maliarske a natieračské práce

3 roky

7

3686 G 11

stavebná výroba - stavebné stolárstvo

3 roky

7

4572 G 02

poľnohosp. výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár

3 roky

7

6485 G opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 3 roky 4

6491 G 01

obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

3 roky

7

6491 G 02 pedikära - manikúra    3 roky        7

6494 G

služby a domáce práce

3 roky

7